Välj rätt CMS-verktyg

Vad är den viktigaste komponenten i ett framgångsrikt företag? En svår fråga, med lika många svar som det finns skickliga strateger och chefer. En del av bolagets framgång ligger i att ta hand om befintliga kunder likväl som att få in nya. Därför är ett riktigt bra CMS-verktyg nödvändigt. CMS (Content Management System) är den lösningen som bolaget jobbar med för att skapa, hantera, redigera och skicka ut innehåll och annan kommunikation till kunder. Se till att ni väljer ett pålitligt och kvalitativt CMS-verktyg till ert bolag för att garantera framgång redan från början.

CMS-verktyg kan vara avgörande för ert bolags framgång

CMS-verktyg för alla bolag

Oavsett storleken på ert bolag eller vilken fas ni befinner er i så är ett riktigt proffsigt och strukturerat CMS-verktyg en värdefull investering. I mindre bolag kan det vara enklare att hålla koll på allt innehåll internt och externt. Dock innebär fler kunder ökad komplexitet, så när bolaget växer och det finns en stor kundbas är det i princip omöjligt att anpassa sin kommunikation till olika typer av kunder. Detta eftersom varje enskilt segment och marknad kräver en anpassad interaktion med företaget.

Har du eller ditt bolag gått i tankar att skaffa ett nytt CMS-verktyg eller behöver ni uppgradera ert befintliga? Oavsett om man jobbar i kända program som Carma och Backdrop eller mindre kända program är det några funktioner som alltid måste finnas på plats om ni ska lyckas med kommunikationen med era kunder. Till exempel måste det finnas en intern struktur på programmet som gör att alla som har ett ägande i projekten kan redigera och följa upp ändringar gjorda av någon annan.

Flera ägare i projekt

Föreställ dig till exempel att ni har ett långt gående projekt med kunder i Tyskland och Sverige. Naturligtvis behöver innehållet och strukturen förändras lite, sett till de många lokala variationerna som finns på marknaden. Däremot behöver kanske inte hela kampanjer eller allt innehåll ändras. I syfte att vara så effektiv som möjligt med sitt CMS-verktyg är det därför av yttersta vikt att man då till exempel kan ha flera ägare till samma projekt så att lokala förändringar kan göras ad-hoc.

Det är inte bara viktigt att den som till exempel är ansvarig för den tyska kampanjen kan skapa en lokal känsla och ett anpassat erbjudande som skiljer sig från den svenska kampanjen. Det är också viktigt att man snabbt och enkelt kan följa upp och se vem som har gjort vilka ändringar. På detta sätt kan man säga att ett riktigt bra och effektivt CMS-verktyg fungerar lika bra som ett verktyg för projektledning och uppföljning, så att ni kan dra lärdomar och bli ännu mer effektiva som bolag.

Ett verktyg för struktur och kvalitet

Som vi ser kan man – om man är smart – se sitt CMS-verktyg lika mycket som en kontrollinstans för struktur och ett verktyg för uppföljning av projekt. Av denna anledning, kombinerat med möjligheten att hålla koll på intern kommunikation och kampanjer samt kommunikation med kunder, är det här ett verktyg som kan komma att bli en av era mest värdefulla och kritiska investeringar någonsin. Därför är det en bra idé att utvärdera funktioner och välja ett verktyg som håller riktigt hög klass.